De Sfinxen

Creëren van een bouwterrein met damwanden in het Gooimeer en de nieuwbouw van 5 appartementengebouwen

De Sfinxen is het vijfde project dat de Coen Hagedoorn Bouwgroep heeft gerealiseerd op de Vinexlocatie ‘Vierde Kwadrant’ in Huizen en het laatste deelproject van de zogenaamde ‘Kustzone’ in deze wijk.

De naam Sfinxen verwijst naar de poortwachters van de oude Egyptische piramiden. De vorm van de vijf gebouwen – met elk tien appartementen en vier maisonnettes – doet denken aan deze wachters: ze hebben een romp en een kop. De kop kijkt uit over het Gooimeer, waar de gebouwen in liggen. Vanaf de rietzone langs het vasteland zijn de gebouwen en de daaronder gelegen parkeergarages en bergingen bereikbaar via loop/autobruggen.

Om de bouwplaats voor het bouwen van de Sfinxen te creëren is 29.000 m3 zand langs de kust in het Gooimeer gereden. Met damwanden is er een scheiding gemaakt tussen het meer en de bouwplaats.

De casco’s bestaan uit een betonnen skelet. Hiervoor is 7.000 m3 beton gestort in het werk. De gevels zijn gesloten met HSB-elementen. De daken zijn voorzien van een dakdoos constructie.

De gevels zijn bekleed met aluminium. Omdat deze geveltechniek in Nederland nog maar weinig wordt toegepast draagt zij – naast de vormgeving en de situering van de gebouwen – bij aan het unieke karakter van dit project. Juist die uniciteit maakte de detaillering niet eenvoudig: voor diverse aansluitingen zijn speciale oplossingen bedacht om de gevel waterdicht te kunnen afsluiten. Een goede samenwerking tussen de werkvoorbereider en de architect was daarvoor essentieel. De omzet van dit project bedroeg 17 mln. euro.

De Sfinxen kregen een ereplaats op de cover van het architecten jaarboek 2003-2004.

Jan Kastelein was bij dit project betrokken als bouwmanager.