Over Kaschra

Jan-Kastelein

Kaschra Bouwmanagement B.V. staat onder de bezielende leiding van Jan Kastelein

Jan Kastelein heeft inmiddels ruim 30 jaar ervaring in de bouw. Als projectleider is hij betrokken geweest niet alleen bij grootschalige nieuwbouw projecten, maar ook bij renovaties en groot-onderhoud. Ooit begonnen als Meester Timmerman heeft hij zich daarna ontwikkeld tot een deskundige projectmanager. Jan Kastelein heeft onder andere gewerkt bij:

  • Bouw- & Aannemingsmaatschappij van Zwol BV te Amersfoort (Heijmans)
  • Jansen de Jong Bouw te Schijndel/’s-Hertogenbosch
  • Strukton te Utrecht
  • Coen Hagedoorn Bouw bv te Huizen.

Competenties

Bouwadvies
%
Management op de bouwplaats
%
Bouwtoezicht
%
Directievoering
%
Leeuw-van-Vlaanderen

Jan Kastelein is als projectleider of bouwmanager betrokken geweest bij grote projecten, zoals bijvoorbeeld:

Onze bedrijfspresentatie kunt u hier downloaden (PDF in nieuw tabblad)

Projectmanagement

Management is een afgeleide van de Latijnse uitdrukking ‘manu agere’ (vertaald) “aan de hand leiden”. Management is het besturen van een organisatie of onderneming. Een project kan zo omvangrijk of complex zijn dat een apart projectmanagement noodzakelijk is.

Om doelstellingen te bereiken is het van belang:

  • een strategie te bepalen
  • financiën te beheren
  • een flexibele maar wel een geleide organisatie te hebben.

Wij merken dat bij veel opdrachtgevers de processen steeds belangrijker worden in de bedrijfsvoering. Deze visie wordt veelal doorgetrokken in het management van de projecten. Projectmanagement vraagt echter om maatwerk, toegespitst op het project. Praktijkkennis binnen het management is hierin essentieel.

interieur

Korte planning

Korte planningen maken voor de uitvoering is inmiddels gemeengoed geworden in de bouwsector. De uitvoering van werken kunnen ook steeds korter worden door vernieuwde werkmethodieken. Belangrijk om een korte bouwtijd te kunnen realiseren is dat de voorbereiding (enginering) perfect moet zijn.

Om ontwerpers, constructeurs, adviseurs en tekenaars volgens een strak tijdschema te laten werken, blijkt binnen elk project weer een uitdaging. Bij de start van de uitvoering van een project moet het ontwerp gereed zijn. Om de planning te halen zijn wijzigingen tijdens de bouw niet gewenst. Kaschra ondersteunt en begeleidt de opdrachtgever in het proces van het begin tot het einde om verrassingen te voorkomen en alternatieven te bedenken om alle doelstellingen te halen.

Kaschra Bouwmanagement B.V. wil de kennis die is opgedaan in de afgelopen 30 jaar inzetten om uw doelen te bereiken.

Complexiteit

Bouwprojecten worden door de jaren heen steeds complexer. Er komen steeds meer gespecialiseerde bedrijven (kennisaanbieders) die allen hun rol invullen in het bouwproces.

Het doel van Kaschra Bouwmanagement is om met onze praktijkervaring al deze kennisaanbieders, op het juiste tijdstip en op de juiste wijze met elkaar te laten samenwerken binnen één project. Dit kan vanaf initiatief tot en met de oplevering en tijdens het beheer van het gebouw.