Ministerie van Financiën

Renovatie van het Ministerie van Financiën te Den Haag

Het gebouw van het ministerie van Financiën staat sinds het begin van de jaren ’70 op de hoek van het Korte Voorhout en de Prinsessegracht. Het gebouw bleef in grote lijnen ongewijzigd. Maar in 2002 waren de installaties en de inrichting sterk verouderd, en ook het enkele glas voldeed niet meer aan de wensen van nu.
Het vernieuwen van de installaties en het aanpassen van de gevels waren zo ingrijpend dat Financiën besloot om het grondig aan te pakken. Het gebouw zou een grote metamorfose ondergaan om zo aan de eisen van de 21ste eeuw te kunnen voldoen.

Voor de renovatie van het ministerie van Financiën is gekozen voor een publiek-private samenwerking (pps). De gekozen pps-vorm is een DBFMO-contract. DBFMO staat voor Design, Build, Finance, Maintain en Operate. Dit betekent dat alle schakels (ontwerp, bouw, financiering, onderhoud en exploitatie) als één geheel voor een periode van 25 jaar na oplevering zijn aanbesteed aan een private partij.

Na onderzoek bleek dat deze uitvoering voordelen opleverde ten opzichte van een traditionele uitvoering. Door het uitbesteden werd een kostenvoordeel gehaald van 15%. Het innovatieve en flexibele karakter van het nieuwe gebouw zorgde voor een kwaliteitsvoordeel.

Details

De start van dit grootse renovatieproject was 1 maart 2007, de verhuizing vond plaats op 14 november 2008. Het pand 66.000 m2 bvo en 10.000 m2 parkeren is volledig gestript tot het casco en is na diverse ingrijpende aanpassingen aan het casco weer voorzien van nieuwe gevels en dak. Het interieur met de complete installatie is volledig vernieuwd. De omzet (bouwkundig) bedroeg 43 mln. euro. De omzet (installatie-technisch) bedroeg ongeveer 41 mln.

Dit project kon in een ongekende korte bouwperiode worden gerealiseerd, omdat in de ontwerpfase reeds overleg gevoerd werd met de uitvoerende mensen over hoe de werkzaamheden uitgevoerd konden worden. Bouwmethodieken werden op de ontwerptafel al uit ge-engineerd. Logistiek was op dit werk een van de belangrijkste aandachtspunten. Omdat we in de binnenstad van Den Haag aan het bouwen waren, was de mogelijkheid voor het afvoeren van de sloopmaterialen en tegelijkertijd de aanvoer van de bouwmaterialen zeer beperkt. Het is gelukt door dit nauwlettend te plannen en per uur de werkzaamheden te monitoren.

Jan Kastelein was hier één van de twee projectmanagers.

Het project is winnaar van de Nederlandse bouwprijs 2007 inclusief de publieksprijs in de categorie integraal ontwerpen en bouwen.