Leeuw van Vlaanderen
– Bouwen langs de snelweg –

Het renoveren en optoppen van een flatgebouw aan de Leeuw van Vlaanderenstraat te Amsterdam

Stadsdeel Bos en Lommer in Amsterdam wordt doorsneden door de A10. Het stadsdeel wilde problemen van de A10 (verkeerslawaai, stank, tweedeling van de wijk), oplossen door een integrale aanpak van het gehele gebied rondom deze verkeersader.

De bestaande woningen zijn tot het casco gesloopt en vervolgens voorzien van nieuwe gevels nieuwe trappenhuizen en drie liften. Om geluid en stank van het verkeer op de A10 te weren is een nieuwe vliesgevel geplaatst voor de bestaande oostgevel. De ruimte achter deze gevel wordt geventileerd met schone buitenlucht afkomstig van de westgevel.

Om de rookontwikkeling bij brand achter de glazen gevels waar de galerijen (vluchtwegen) zich bevinden tegen te gaan, is voor het eerst in Nederland in een situatie als deze gebruik gemaakt van stuwventilatoren. De installatie is proefondervindelijk gekeurd en goedgekeurd.

De optop is uitgevoerd in het bouwsysteem staalframebouw. Het gebouw is uitgebreid van 72 naar 96 appartementen. De omzet bedroeg 17 miljoen euro.

Logistiek was dit werk een uitdaging. De geluidswerende vliesgevel is gebouwd op een strook grond tussen het gebouw en de vangrail van 3 meter breed. De aanvoer van de bouwmaterialen en montage is uitgevoerd vanaf de westgevel (de Leeuw van Vlaanderen) d.m.v. 3 bouwkranen.

De Leeuw van Vlaanderen heeft de Nationale Renovatieprijs 2007 gewonnen in de categorie Woningbouw. “De jury prijst het feit dat het bedreigende probleem, in dit geval een gewoonlijk als fataal ervaren milieubelasting, is omgebogen tot oplossing op een zowel technisch als architectonische voorbeeldige wijze.”

NRP Gulden Feniks is dé prijs ter bevordering en inspiratie voor hergebruik van de bestaande gebouwde omgeving.