Diensten

BOUWEN, VERBOUWEN OF RENOVEREN

Het doel is een strakke organisatie van de uitvoering en dat vanaf het eerste concept. Wij denken met u mee en geven input in de complete cyclus van een gebouw. Kaschra Bouwmanagement werkt vanuit ervaring en deskundigheid in het hele bouwtraject.

Onze dienstverlening omvat:

0111-kopie
Jan-Kastelein-2

Bouwadvies

Kaschra Bouwmanagement wil zo effectief mogelijk met u meedenken. Onze overtuiging is dat wanneer dit meedenken al vanaf de initiatieffase gebeurt, het rendement groter is. Door op de ontwerptafel al besluiten te nemen als bijvoorbeeld:

 • welke bouwmethodiek wordt er gekozen
 • logistiek tijdens de bouwfase
 • met welke bedrijven gaan we samenwerken
 • hoe lang duurt de bouwfase.

Door deze uitgangspunten op hoofdlijnen al in een vroeg stadium te benoemen en vast te leggen zullen de variabele kosten (meer-minderwerken) voor de opdrachtgever verminderd worden.

Ook denken we graag mee met u over de gebruiksfase van het gebouw. Door de juiste keuzes te maken tijdens de ontwerpfase betreffende de toe te passen materialen en de juiste details te kiezen, kunnen de onderhoudskosten op termijn beïnvloed worden.

Management op de bouwplaats

De bouwplaatsmanager van Kaschra Bouwmanagement kan leiding geven aan uw bouwproject. Hij is verantwoordelijk voor de praktische uitvoering en realisatie van het bouwproject. De bouwplaatsmanager is altijd aanwezig op de bouwplaats en is voor iedereen het directe aanspreekpunt.

Naast de begeleiding van het gehele bouwproces kunnen wij ook deelprocessen voor u aansturen. Bijvoorbeeld de ruwbouw, afbouw, gevels, dakwerk etc.

Bouwtoezicht

De toezichthouder van Kaschra Bouwmanagement controleert en registreert de dagelijkse gang van zaken op de bouwplaats. Dit kunnen zaken zijn als:

 • technisch toezicht
 • keuringen
 • het verzorgen van opleveringen
 • controleren van de veiligheid op de bouwplaats.

Directievoering

Kaschra Bouwmanagement voert voor u als opdrachtgever de directie over het gehele bouwproces.

Wij zijn de spil in het web en hebben als taak de opdrachtgever te ontzorgen. Vooraf gestelde doelstellingen zullen door ons bewaakt en waar nodig bijgestuurd worden.

Samen brainstormen?

Een vrijblijvend en oriënterend gesprek kan ook u op ideeën brengen.

De ervaring leert dat dit een waardevolle bijdrage kan zijn aan uw project.

HET GEBRUIK VAN HET GEBOUW

11

Bouwadvies

Na de realisatie komen we in een volgende fase van het gebouw, ingebruikname. Het doel waarvoor het gebouw is gebouwd, verbouwd of gerenoveerd is dat de mens er gebruik van kan maken.

Gebruikers willen over het algemeen niet lastig gevallen worden met de technische mankementen of onderhoudswerkzaamheden van het gebouw waarin zijn wonen en/of werken.

Kaschra Bouwmanagement kan voor u een meerjarenbegroting / planning maken voor het onderhoud van het gebouw. Door deze zaken op de juiste wijze inzichtelijk te maken, komt u als eigenaar op termijn niet voor onaangename verrassingen te staan.

Bouwtoezicht

Tijdens de uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden controleert de toezichthouder van Kaschra Bouwmanagement de werkzaamheden op kwaliteit, kosten en planning.

Taken van de toezichthouder zijn onder andere:

 • technisch toezicht
 • keuringen
 • het verzorgen van opleveringen
 • controleren van de veiligheid tijdens de werkzaamheden.